برق و الکتریسیته چیست؟

کلمه ی الکتریسیته از کلمات یونانی «الکتور» به معنی خورشید درخشان و «الکترون» به معنی کهربا گرفته شده است که هر دو کلمه کهربا را توصیف می کند. کهربا شیره ی درخت فسیل شده ای است که میلیون ها سال قبل وجود داشته اند و حال مانند یک سنگ سخت شده است.

گیلبرت معتقد بود که کهربا در اثر مالش به خز تولید «الکتریسیته ی صمغی» می کند. اما در اثر مالش ابریشم به شیشه آنچه تولید می شود را «الکتریسیته ی شیشه ای» نامید. در سال ۱۷۴۷ دانشمندی به نام بنجامین فرانکلین در آمریکا و ویلیام واتسن در انگلستان به یک نتیجه ی  مشابه رسیدند. آنها معتقد بودند که کلیه ی مواد دارای یک نوع سیال الکتریکی هستند. در واقع آنها در مورد اتم و الکترون چیزی نمی دانستند بنابراین بر اساس رفتار موجود آن را سیال نامیدند.

فرانکلین وجود سیال را مثبت و عدم وجود آن را منفی در نظر گرفت. بنابراین بر طبق گفته ی او جهت جریان از مثبت به منفی بود. اما امروزه ما می دانیم که عکس این قضیه صادق است. به عبارت دیگر جهت جریان الکتریسیته از منفی به مثبت است. سایرین از این هم فراتر رفته و معتقد بودند که دو نوع سیال مشابه یکدیگر را جذب  و مواد دارای سیال مختلف یکدیگر را دفع می کنند.

الکتریسیته یک سیال نبوده و در واقع حرکت ذرات باردار بین مواد یا به عبارت دیگر تبادل الکترون بین دو شی است.

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۸۵ساعت 21:3 PM  توسط گیسو دویران |